Redeem Instructions | VN


REDEEM THÔNG QUA GEFORCE EXPERIENCE

1. Cài đặt card màn hình và cập nhật phiên bản cài đặt GeForce Experience mới nhất ở đây.

2. Mở ứng dụng và đăng nhập GeForce Experience (Phiên bản 3.2.2 hoặc cao hơn)

3. Di chuyển đến account drop-down và click vào "REDEEM"

4. Dán mã code của bạn nhận được khi mua card và nhấn vào "REDEEM".

5. Chọn game và nhấn "CONTINUE".

6. Log in vào tài khoản game của bạn.

7.Chọn tài khoản sử dụng và nhấn "REDEEM".

8. Chúc mừng! Bạn hãy download game!

9. Nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ, bạn hãy vào trang FAQ. của chúng tôi tại đây. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, hãy liên lạc với đội dịch vụ khách hàng của chúng tôi.